Johansens Planteskole
Suså Planteskole har et formaliseret samarbejde omkring produktion og salg med Johansens planteskole, der ligger i Børkop, Jylland. Johansens Planteskole blev grundlagt i 1937 og er i det daglige opdelt i to afdelinger. Den ene afdeling arbejder med planter til det åbne land, dvs. skovbrug, pyntegrønt- og juletræsproduktion, læplantning og planter til biotopforbedrende plantninger for vildtet, mens den anden afdeling arbejder med planter inden for have- og anlægssektoren. Kom til Johansens Planteskoles hjemmeside HER.

 

Gisselfeld Kloster
I kraft af ejer, Jan Henning Olsens, nuværende stilling hos Gisselfeld Kloster som skovfoged, har planteskolen og klosteret et uformelt samarbejde omkring bl.a. maskiner og mandskab. Ydermere er Gisselfeld Kloster en stor kunde hos Suså Planteskole. Kom til Gisselfeld Klosters hjemmeside HER