Bøg 2/0 Gråsten F413 Plantet forår 2004
Billeder taget 6 uger og 6 år efter plantning.

Rødgran 2/1 Hofmannsgave FP240 Plantet forår 2005
Billeder taget henholdsvis 2 år og 5 år efter plantning

Kundereferencer:
 Skovfoged John Thestrup - Sorø Akademi, Skovfoged Jesper Jørgensen - Bregentved Skovdistrikt, Skovfoged John Hansen -
 Herlufsholm Skovdistrikt, Skovfoged Jens Rasmussen - Skovdyrkerforeningen Øst, Skovfoged Bjarne Jensen - BJF Skovbrug.