Priser
1000-stk. prisen i vores plantekatalog gælder ved køb af mindst 500 stk. af hver art/sort. 100-stk. prisen gælder ved køb af mindst 50 stk. af hver art/sort. Priserne er ekskl. moms, anden merværdiafgift, evt. emballerings- og pakkeomkostninger og gælder ab planteskole.
Ordrer
Ordrer noteres under forbehold af vellykket kultur og enhver form for force majeure, der måtte hindre os i at effektuere ordrerne rettidigt og i fuldt omfang.

 

Forsendelse
Forsendelse sker for købers regning og risiko. Forsendelsen sker på bedste og billigste måde efter vort skøn, med mindre andet er aftalt med køber.
Reklamation
Berettiget reklamation modtages med tak inden 3 dage efter varens ankomst til det af køberen opgivne leveringssted.
Eventuel afslag i købesummen/erstatning er begrænset til og kan ikke overstige fakturabeløbet.
Vækstgaranti
Sælger påtager sig intet ansvar for vækst, da vejrforhold, plantebehandling og andre kultiveringsforhold har afgørende betydning.

 

Betaling
Betaling skal ske senest 30 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt. Ved senere betaling tillægges renter på 1,25 % pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadatoen.
Tvistigheder
Tvistigheder vedrørende leverancer under nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler, med Fredericia som værneting.
Der tages forbehold for trykfejl.